Genetics     Genetic Epidemiology     Population Genetics    Genome Biology    Epidemiology     Biostatistics     Glossary     Homepage 

 

 

R Programı ile İstatistik ve Grafik

 

19 Nisan 2019

Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çapa

Hulusi Behçet Kütüphanesi

Prof Dr Mehmet Tevfik DORAK (Kingston Üniversitesi, Londra)

 

Bu kurs daha önce hiç R kullanmamış olanlar dahil, R ile istatistiksel analiz yapmak ve gerekli grafik çıktıları almak isteyenler için uyarlanmış bir günlük hızlı bir kurstur. İlk dersin ilk 10 dakikası içerisinde katılımcıların R ile istatistik yapmaya başlayacakları bir şekilde pratiğe yönelik olarak hazırlanmıştır. Bütün temel istatistiksel testler ve tanımlayıcı istatistik yöntemleri programa alınmış olup, istatistiksel sonuçların görüntülenmesinde kullanılan farklı grafiklerin nasıl yapılacağı gösterilmiştir. Kullanılan bütün testlerin scriptleri aşağıda verilmiş olup, kursun sonunda herkesin "cookbook" kullanarak R ile diğer testleri veya işlemleri de yapabilecek halde olması planlanmıştır. Kursun amacı, R ile program yazmayı öğretmek değil, R kullanımı deneyimi kazandırmak, ve R kullanımının sanıldığından daha kolay olduğunu ve sadece birkaç saatlik eğitimle bile pek çok işlem yapılabileceğini göstermektir.

 

 

Kursa katılmış olanların dikkatine: Aşağıdaki bütün dosyalar güncellenmiş veya yeni eklenmiştir (29 Nisan 2019)

 

(Dosyaları, sağ klik yaparak "Bağlantıyı Farklı Aç" seçimi ile C:/R klasörüne indirdikten sonra açınız)

 

R hakkında ön bilgiler ve linkler

 R Notes (PDF)     R Links (PDF)

 

Sunum 1

(R ile ilk işlemler) 

PPT  PPTX  PDF  Script

Sunum 2

(Tanımlayıcı istatistik ve ilgili grafik yöntemleri) 

PPT  PPTX  PDF  Script

Sunum 3

(Basit istatistiksel işlemler ve ilgili grafik yöntemleri)  

PPT  PPTX  PDF  Script

Sunum 4

(Korelasyon, t-test, ANOVA, regresyon analizi ve ilgili grafik yöntemleri) 

PPT  PPTX  PDF  Script

Sunum 5

(Basit ötesi istatistiksel yöntemler: istatistiksel güç; meta-analiz; ve ROC eğrisi analizi)  

PPT  PPTX  PDF

Sunum 5 için scriptler: pwr.R   survival.R  epiR_meta.R   rmeta_cochrane.R   roc_cutoff.R

 

 Tüm sunumlar (1-5) tek dosya

PPTX (25Mb)  PDF (16Mb)

  

Scriptler

installation1.R

demo1.R

 quantmod.R   contingency.R   tiff.R

s1.R    s2.R    s3.R    s4.R

merge_files.R

pwr.R

survival.R

epiR_meta.R   rmeta_cochrane.R

roc_cutoff.R

  

 

Web kaynakları

R kullanımı hakkında ön bilgi ve kurs hakkında bir fikir edinmek istiyorsanız, şu web sitelerinden yararlanabilirsiniz:

 Quick-R: http://www.statmethods.net (Book: R in Action */(online liveBook))

Instant R: http://www.instantr.com (Books: InstantR (PDF) > Using R for Statistics *; GitHub)

Cookbook for R: http://www.cookbook-r.com (Book: R Graphics Cookbook)

R Cookbook: http://shop.oreilly.com/product/9780596809164.do (PDF)

How to in R: http://howtoinr.weebly.com

R Tutorial: http://www.r-tutor.com/elementary-statistics

Basic Statistical Analysis Using the R Statistical Package (Boston University): http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/BS/R/R-Manual

Learn R (Data Science Made Simple): http://www.datasciencemadesimple.com/learn-r-what-is-r

Kickstarting R: https://cran.r-project.org/doc/contrib/Lemon-kickstart

* Kişisel olarak en yararlı bulduğum kitaplar

 

Kitap olarak da yukarda verilenler dışında ücretsiz edinebileceğiniz şu kitapçıklar yararlı olabilir:

Learn to Use R: Your Hands-on Guide (ComputerWorld)

Introduction to Statistical Data Analysis with R (Matthias Kohl) by Bookboon (2015)

 

 

  www.dorak.info/r

 

Mehmet Tevfik DORAK, MD, PhD

 

 

Genetics     Genetic Epidemiology     Population Genetics    Genome Biology    Epidemiology     Biostatistics     Glossary     Homepage